Виктор Гладченко

Бизнес процес аналитик

В продължение на 10-годишния си опит като аналитик, установих липсата на сайт, който да ме осведомява за новостите в бранша на BPA. Това се явява и основната цел на блога – информационно осигуряване на бизнес процес аналитика в България с новини и статии (вкл. и мои).

Като бизнес процес аналитик основно се занимавам с осигуряване на комуникаицонно, информационно и аналитично съдействие за разработката, интегрирането и подръжката на ERP системи.

В огромна част от практиката ми ERP е неразривно свързано с ВРА. Това е и причината ERP статиите и новините да бъдат включени в целите на този блог.